Varför elektrisk belysning. Om pionjärer för elektriskt ljus

Från årsboken Daedalus 1988