Den första svenskbyggda bilen

Från årsboken Daedalus 1989-90