Den resistiva töjningsgivarens historia

Från årsboken Daedalus 1989-90