Diamanter. Utvecklingen vid ASEA 1953-1965

Från årsboken Daedalus 1989-90