Från hantverk till fabriksarbete. Om teknik och arbete i 1800-talets svenska ylleindustri

Från årsboken Daedalus 1989-90