Galoscher i svensk storskaleproduktion

Från årsboken Daedalus 1989-90