Nygammal telegraf i Stockholms skärgård

Från årsboken Daedalus 1989-90