Optiska gitter och gittermaskiner

Från årsboken Daedalus 1989-90