Sevärt teknikhistoriskt minnesmärke

Från årsboken Daedalus 1989-90