Solid Logic Technology SLT 30 år

Från årsboken Daedalus 1989-90