Tryckeriägare, typografer och ny teknik under det industriella genombrottet

Från årsboken Daedalus 1989-90