Utställningar på tekniska museet 1988-1989

Från årsboken Daedalus 1989-90