Utvecklingen av svenska tungvattenreaktorer 1950-1970

Från årsboken Daedalus 1989-90