Vetenskapsakademiens 250-årsjubileum

Från årsboken Daedalus 1989-90