Från trådlös telegraf till mobiltelefon

Från årsboken Daedalus 1991