Gummiringen satte fart på hjulen

Från årsboken Daedalus 1991