Håkan Brunius Sveriges förste elektriker

Från årsboken Daedalus 1991