Litet flyghistoria Hur det började

Från årsboken Daedalus 1991