Sveriges vägbroar återblick nuläge utblick

Från årsboken Daedalus 1991