Syntetiskt gummi i sverige 1941-1945

Från årsboken Daedalus 1991