Utställningar på Tekniska museet 1989-1990

Från årsboken Daedalus 1991