Christopher Polhems astronomiska ur

Från årsboken Daedalus 1992