Den värld Meccano byggde. Uppgång och fall

Från årsboken Daedalus 1992