Från stocksåg till skördare. Skogsavverkningens mekanisering

Från årsboken Daedalus 1992