Teknik och arbete i svensk glasindustri 1860-1910

Från årsboken Daedalus 1992