Tekniska Museets Renault 1901 renoverad

Från årsboken Daedalus 1992