Utställningar på Tekniska Museets 1990-1991

Från årsboken Daedalus 1992