Utvecklingen av den svenska kokarreaktorn

Från årsboken Daedalus 1992