Vallonsmide och bruksliv i Dannemora bergslag under gångna tider

Från årsboken Daedalus 1992