Bandvagnar för rörlighet i terrängen

Från årsboken Daedalus 1993