Energi i storstad. Energiförsörjningen i Stockholm 1853-1992

Från årsboken Daedalus 1993