Energiöverföringen Hällsjön-Grängesberg. Världens första kommersiella trefasöverföring

Från årsboken Daedalus 1993