Hjälpmedel för handikappade igår, idag och i framtiden

Från årsboken Daedalus 1993