Holografi – fotografi med många dimensioner. Från protes med problem till produkt för industriellt bruk

Från årsboken Daedalus 1993