Kvinnor och teknik – omöjligt ellet självklart

Från årsboken Daedalus 1993