Svensk rymdverksamhet 1959-1972

Från årsboken Daedalus 1993