Svetsning och skärning i historisk belysning

Från årsboken Daedalus 1993