Teknik och arbete i svensk textilindustri 1890-1935

Från årsboken Daedalus 1993