Utställningar på Tekniska Museet 1991-1992

Från årsboken Daedalus 1993