Ideutvecklingen kring fordon med i kurvor lutningsbara vagnskorgar

Från årsboken Daedalus 1994