Medicinteknisk utveckling vid ett litet företag i Sverige

Från årsboken Daedalus 1994