Så blev AXE ett sjumilakliv

Från årsboken Daedalus 1994