STAL-turbin till Tekniska Museet

Från årsboken Daedalus 1994