Sven Erikson och tekniköverföringen till Sverige

Från årsboken Daedalus 1994