Tekniska Museets ritningsarkiv

Från årsboken Daedalus 1994