Telekommunikation i Sverige under 140 år Televerket 1853-1993

Från årsboken Daedalus 1994