Ångpanneföreningen jubilerar. 100 år med energi – process – miljö

Från årsboken Daedalus 1995