Det löpande bandet vid Algots. Underordning eller karriär – två verkligheter för kvinnor, 1932-1952

Från årsboken Daedalus 1995