Flinka nåtlerskor och styva pinnare. Om svensk skoindustri och arbetsfördelningen mellan kvinnor och män

Från årsboken Daedalus 1995