Kraftverksinventeringen. Ett kombinerat inventerings- och forskningsprojekt i klassisk svensk samförståndsanda

Från årsboken Daedalus 1995